Müteselsil Kefil Yaptığı Ödemeyi Diğer Kefilden İsteyebilir

Müteselsil kefil tarafından yapılan ödemeler daha sonra asıl borçludan ve varsa diğer kefilden talep edilebilir. Ancak bu yazımızda ise yalnızca müteselsil kefilin yapmış olduğu ödemeyi diğer müteselsil kefile rücu etme hakkında bahsedeceğiz. Kefilin asıl borçluya rücu ise ayrı bir konu olup bu yazımızda yer yer değineceğiz.

Müteselsil Kefilin Diğer Kefile Rücu Etmesi İle İlgili Yasal Düzenleme

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 587. maddesinin 1. fıkrasında “Birden çok kişi, aynı borca birlikte kefil oldukları takdirde, her biri kendi payı için adi kefil gibi, diğerlerinin payı için de kefile kefil gibi sorumlu olur.” denilmek suretiyle kefillerin de birbirlerine karşı sorumlu olduğu ifade edilmiştir.

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borcu ödeyen kefil, kendi paylarını daha önce ödememiş olmaları ölçüsünde, diğer kefillere karşı rücu hakkına sahiptir.” denilmek suretiyle kefilin diğer kefillere karşı rücu hakkında sahip olduğu ifade edilmiştir.

Kefalet Limitinin Üzerinde Yapılan Ödeme Diğer Kefile Rücu Edilebilir Mi?

Hayır, edilemez. Her kefil, kefalet limitinin kefil sayısına bölünmesi sonucu ortaya çıkan miktar kadar diğer kefile karşı sorumludur.

Örneğin, K1 ve K2 isimli kefiller ticari borcun yalnızca 20.000 TL’si için müteselsil kefil olmayı kabul etmiş ve sözleşmeyi bu şekilde imzaladıklarını varsayalım. K1 isimli kefilin alacaklıya 30.000 TL ödeme yaptığı durumda bu miktarın yarısı olan 15.000 TL’yi diğer kefil K2’den isteyemez. Çünkü K2’nin diğer kefil K1’e karşı sorumlu olduğu miktar kefalet limiti olan 20.000 TL’nin yarısı yani 10.000 TL’dir. Bu sebeple K1 isimli kefil, 30.000 TL borç ödemesi yapmış olsa dahi bunun yalnızca 10.000 TL’sini K2 isimli kefilden talep edebilir.

Diğer Kefile İcra Takibi Başlatılabilir Mi?

Borcu ödeyen kefil, kefalet limiti dahilinde sorumlu olduğu miktar kadar diğer kefile rücu edebilir. Bunun için dava açabileceği gibi icra takibi de başlatabilir. Çünkü kefil ödemiş olduğu borç miktarının ne kadar olduğunu bildiği gibi müteselsil kefil olarak sözleşmeye imza atan diğer kefillerin isim ve sayılarını da bilmektedir.

İcra takibine itiraz edilmesi durumunda alacaklı kefil tarafından açılacak itirazın iptali davasında dava kabul edildiği takdirde borçlu diğer kefil aleyhine icra inkar tazminatına da hükmedilecektir. Çünkü ödenen miktar ve rücu edilecek miktar belirli ve hesaplanabilir niteliktedir.

Müteselsil Kefilin Diğer Kefile Rücu Örnekleri

Örneğin, Ş1 isimli şirketin B1 isimli bankadan 50.000 TL ticari kredi kullandığını ve bu kredi sözleşmesine K1 ve K2 isimli kişilerin müteselsil kefil olarak imza attıklarını varsayalım. Ş1 isimli şirket, kullanmış olduğu kredi borcunu bir süre ödedikten sonra geri kalanını ödeyemediği takdirde B1 isimli banka hem asıl borçlu Ş1 aleyhine hem de müteselsil kefiller K1 ve K2 aleyhine hukuki süreç başlatabilir. Bu süreçte K1 isimli müteselsil kefilin B1 isimli bankaya 30.000 TL ödeme yaptığını varsayalım. Bu durumda 30.000 TL ödeme yapan K1, kendisi ile birlikte sözleşmeye imza atan diğer müteselsil kefil K2’den ödemiş olduğu borç miktarının yarısını yani 15.000 TL’sini talep edebilecektir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir