Yavşak kelimesinin sözlük anlamı “bit yavrusu” veya “geveze, yılışık kimse” şeklindedir. Ancak günümüzde yavşak kelimesi muhatabın şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla kullanılan bir hakaret ifadesi olarak değerlendirilmektedir.

Hakaret Suçu İle İlgili Yasal Düzenleme

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince hakaretin cezasının 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Maddenin devamında ise hakaret suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir.

Yavşak Kelimesi Yargıtay Kararı

Sanık …’nın oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık …’a göndermiş olduğu “nerdesin yavşak” şeklindeki mesajının hakaret suçunu oluşturması karşısında, sanık …’a yönelik “aç lan telefonu” şeklindeki mesajların, onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunun anlaşılması karşısında, somut olayda zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini, kanuna aykırı… (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020/15317 E. 2022/15453 K.)

İşçinin Yavşak Demesi Fesih Sebebi Midir?

Somut uyuşmazlıkta; davacının davalı Şirkette beraber çalıştığı amiri Muharrem’e “yalancı” ve “yavşak” dediği, iş akdinin de bu sebeple feshedildiği sabittir. İşverenin bir işçisinin diğer bir işçiye sataşma-hakaret niteliğindeki bu sözleri dolayısıyla yaptığı fesih haklıdır. Halk arasında ”yavşak” tanımlamasının hakaret amacıyla kullanıldığı da açıktır. Bu tespit bağlamında, Mahkemenin ”yavşak” tanımlamasının salt sözlük anlamına dayanılarak hakaret olmadığı gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü hatalı olmakla birlikte öncelikle davalı işverenin fesih yetkisinin 4857 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi ile öngörülen 6 iş günlük hak düşürücü süre içinde kullanılıp kullanılmadığının açıklığa kavuşturulması gereklidir. (Yargıtay 9 . Hukuk Dairesi 2020/1848 Esas 2020/7866 Karar)

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Ben hakeme istemsizce ve bilinçsizce yavsak yorumu yaptım ve yaptığımdan dolayı çok pişmanim cezası nedir o zamnlar babam vefat etmişti ve psikolojim bozuktu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir