Yabancı Para Cinsinden Alacaklarda İcra Takibi

Yabancı para cinsinden alacaklarda icra takibi konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım özel düzenlemeler bulunmaktadır. Öncelikle bu düzenlemeleri incelemek gerekir.

Türk Borçlar Kanunu Madde 99

1) Konusu para olan borç Ülke parasıyla ödenir.

2) Ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaştırılmışsa, sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parasıyla da ödenebilir.

3) Ülke parası dışında başka bir para birimiyle belirlenmiş ve sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade de bulunmadıkça, borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme günündeki rayiç üzerinden Ülke parası ile ödenmesini isteyebilir.

Türk Borçlar Kanunu‘nun 99. maddesinde yer alan düzenlemede de açıkça görüldüğü üzere; taraflar arasındaki sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade bulunmadığı sürece alacaklı, yabancı para cinsinden alacağını isterse vade tarihindeki kur üzerinden isterse de fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk lirası olarak talep edebilecektir.

İcra ve İflas Kanunu Madde 58/3

İcra ve İflas Kanunu‘nun 58. maddesinin (3) numaralı fıkrasında fıkrasında alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizinin belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu durumda alacaklı, yabancı para cinsinden alacağını tahsil etmek için seçimlik haklara sahiptir.

  1. Vade tarihindeki kur üzerinden Türk lirası olarak
  2. Fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden Türk lirası olarak

Yabancı Para Alacağı İçin Vade Tarihindeki Kurun Seçilmesi

Alacaklı, yabancı para cinsinden alacağını vade tarihindeki kur üzerinden Türk lirası olarak talep ederse bu durumda icra takibinden sonra alacağa Türk lirasına uygulanan faiz oranları esas alınarak faiz işletilecektir.

Yabancı Para Alacağında Vade Tarihindeki Kur Nasıl Belirlenir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün ilgili güne ait kurları web sitesinden yayınlamaktadır. (İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.) Alacaklı, alacağını icra takibine koymadan önce burada yer alan ilgili yabancı para cinsinin efektif satış kurunu dikkate alarak hesaplama yapmalıdır.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da takip talebine ilgili alacağın yabancı para cinsinden olduğu ve hangi gündeki hangi kur oranı üzerinden TL karşılığı olarak ne kadar talep edildiğinin yazılmasıdır. Örneğin; “1.000 Euro alacağın vade tarihindeki TL karşılığı olan 10.203 TL üzerinden ödenmesi talebidir.” Bu andan itibaren artık kurdaki dalgalanmalar alacağın miktarı etkilememektedir.

Yabancı Para Alacağı İçin Fiili Ödeme Tarihindeki Kurun Seçilmesi

Şayet alacaklı yabancı para cinsinden alacağının fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödenmesini talep ederse bu durumda alacak fiili ödeme tarihine kadar yabancı para olarak kabul edilir ve yabancı parala ilişkin faiz hükümleri uygulama alanı bulur. Bir diğer deyişle alacaklının icra takibine konu yabancı para alacağına vade tarihinden fiili ödeme günü tarihine kadar devlet bankalarının ilgili yabancı para cinsinden açılmış bir yıllık vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı geçerli olacaktır.

Yabancı Para Alacağında Fiili Ödeme Tarihindeki Kur Nasıl Belirlenir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün ilgili güne ait kurları web sitesinden yayınlamaktadır. (İlgili sayfaya ulaşmak için tıklayınız.) Alacaklı alacağını icra takibine koymadan önce burada yer alan ilgili yabancı para cinsinin efektif satış kurunu dikkate alarak hesaplama yapmalıdır. Örneğin; 10.000 Euro bir alacağa 1.000 TL ödeme yapılırsa 1.000 TL’nin ödeme günündeki kur üzerinde Euro karşılığı hesaplanarak borçtan düşülür. Yabancı para kurundaki dalgalanmalar ise borcun artıp azalmasına neden olacaktır.

Yabancı Para ve Türk Lirası Cinsinden Alacakların Birlikte İcra Takibi

Bu durumda ise Türk lirası için normal bir icra takibi prosedürü işleyecek, yabancı para cinsinden alacakta ise yukarıda bahsi geçen seçimlik haklar ve adımlar uygulama alanı bulacaktır. Örneğin; alacaklı yabancı para cinsinden borcu için fiili ödeme günündeki kurun hesaplanmasını talep etmişse yabancı para alacağı için ilgili kura uygulanan faiz, Türk lirası alacağı için ise mevzuatlarımızdaki yasal faiz, temerrüt faizi gibi hükümler uygulanacaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki alacaklının vade tarihindeki kur ile fiili ödeme tarihindeki kurdan hangisi yüksekse onu seçiyorum deme hakkı bulunmamaktadır. İcra takibini başlattığı sırada takip talebine hangisini seçtiğini açıkça belirtmek zorundadır.

Önemli Not

Yabancı para alacağı için başlatılacak icra takibi son derece önem ve dikkat gerektiren bir konu olup burada yer alan ön bilgiler ile hareket etmeyiniz. Sürecin konusunda uzman bir avukat aracılığıyla takip edilmesinde önem bulunmaktadır.

Yabancı para cinsinden alacaklarda icra takibi ile ilgili daha fazla hukuki bilgi almak isterseniz İletişim sayfamızı kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir