Yabancı Para Cinsinden Alacaklarda İcra İnkar Tazminatı

Yabancı para cinsinden alacakların tahsili için açılan davalarda icra inkar tazminatı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tespiti konusunda birtakım sorunlar yaşanmaktadır.

Bu noktada öncelikle icra inkar tazminatının hukuki dayanağı hakkında bilgi vermekte fayda bulunmaktadır.

Yasal Düzenleme

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘nun 67. maddesinin 2 numaralı fıkrasında “Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.” denilmek suretiyle icra inkar tazminatı düzenlenmiştir.

Ancak yabancı para cinsinden alacaklarda icra inkar tazminatının ne şekilde belirleneceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.

Yargıtay’ın yerleşik uygulamasında yabancı para alacağının takip tarihindeki TL karşılığı esas alınarak icra inkar tazminatına hükmedileceği ifade edilmektedir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/852 Esas 2022/7856 Karar

Yabancı para cinsinden yapılan icra takiplerinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca icra inkar tazminatına karar verilmesi durumunda, yabancı paranın takip tarihindeki Türk Lirası karşılığı esas alınmak suretiyle tazminat hesabı yapılması ve buna göre hükmolunan icra inkar tazminatı miktarının hüküm fıkrasında açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/5981 Esas 2022/5251 Karar

Davacının icra inkar tazminatı talebinin kabulü ile takip konusu 340.000 USD’nin takip tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz kurlarına göre harca esas değer olarak belirlenen 1.275.000 TL’nin %20’si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine…

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir