Usul Ekonomisi İlkesi ve Takip Hukuku İcra Takibi

Usul Ekonomisi İlkesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 30’uncu maddesinde düzenlenen ve anayasal dayanağı olan bir ilkedir.

Usul ekonomisi ilkesinin yasal düzenlemelerinden bahsettikten sonra bir Yargıtay kararı doğrultusunda usul ekonomisi ilkesinin icra takibine ve dolayısıyla takip hukukuna nasıl uygulandığını ifade edeceğiz.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 30’uncu maddesinde usul ekonomisi ilkesi düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141’inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında usul ekonomisi ilkesinden bahsedilmiştir. Buna göre;

  • Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de usul ekonomisi ilkesine yer verilmiştir. Buna göre;

  • Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, adil ve kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.

Usul Ekonomisi İlkesi ve Takip Hukuku

Tüm bu açıklamalardan sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/319 Esas 2022/924 Karar sayılı kararında usul ekonomisi ilkesi ve takip hukukundan nasıl bahsettiğine değinelim.

Usul ekonomisi ilkesi takip hukukunda da uygulanır. Anayasanın 141. maddesinin 4. fıkrasına göre mahkemelerin yargı faaliyetlerinde usul ekonomisini gözetme yükümlülüğü ile takip hukukunda icra organlarının usul ekonomisini gözetmesi aynı amaca hizmet eder.

Usul ekonomisi ilkesine göre takibin ve icra faaliyetlerinin mümkün olduğunca kısa sürede, basit ve ucuz şekilde sonuçlandırılması gerekir. Bu ilkenin unsurları, takip hukukundaki görünümüne göre takibin makul sürede tamamlanması, takibin makul giderle tamamlanması ve takibin düzenli bir şekilde yürütülmesi olarak ifade edilebilir.

Usul ekonomisi ilkesi takibin her aşamasında gözetilmesi gereken bir ilkedir. Takibin makul sürede ve makul giderle tamamlanabilmesi için, takibin düzenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Takibin düzenli bir şekilde yürütülmemesi karmaşaya ve gereksiz gider yapılmasına sebep olacağı için aynı zamanda takibin makul sürede tamamlanması ve takibin makul giderle tamamlanması unsurlarının da ihlâl edilmesi sonucunu doğurur.

Yargıtay kararında da görülebileceği üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Anayasa tarafından düzenlenen usul ekonomisi ilkesi takip hukuku dolayısıyla icra takipleri için de geçerlidir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir