Tapu Harcının İadesi Davası

Tapu Harcının İadesi Davası, tapuda yapılan işlem neticesinde fazla ödenen tapu harcının iadesi istemiyle açılan bir davadır.

Tapu Harcı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Tapu harcı ile ilgili düzenlemeler 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 ve davamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca tapuda yapılan işlem neticesinde alınması gereken harç miktarları da Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer almaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a maddesi şu şekildedir:

a) (Değişik: 4/12/1985-3239/96-B md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı,

Bu yazının paylaşıldığı 08.01.2023 tarihi itibariyle alınması gereken harç oranı binde 20‘dir.

Tapu Harcının İadesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Tapu harcının iadesi ile ilgili düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

Vergi Usul Kanununun 116 ve devamı maddelerinde vergi hatası veya hesap hatası yapılan durumlarda bu hataların re’sen ya da mükellefin talebi neticesinde düzeltilebileceği ifade edilmektedir.

Mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 122’nci maddesine dayanılarak düzeltme talebinde bulunulabilir ve bu talep posta ile taahhütlü olarak gönderilebilir.

Tapu Harcının İadesi Davasında Görevli Mahkeme

Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme vergi mahkemesi olup tapu harcı da bir harç türü olduğundan dolayı tapu harcının iadesi davasında görevli mahkeme vergi mahkemesidir.

Tapu Harcının İadesi Davasında Yetkili Mahkeme

Tapu harcının iadesi davasında yetkili mahkeme uyuşmazlık konusu tapu harcını tarh ve tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Bir Yorum

  1. Sayın yetkili,
    Gölbaşı Tapu müdürlüğü tarafından hiseli bir taşınmazın devrinde tek bir yevmiye işleminde ayrı ayrı satışmış gibi her bir hissedar için en az harç tutarında tapu harcı tahakkuk ettirilmektedir.
    Oysa en az tapu harcı, ne kadar hisse yada hissedar olursa olsun, parselde satılan hisselerin toplam harç tutarı en az harç tutarından eksik olması halinde uygulanması gerekmektedir.
    Bu halde, tahakkuk eden harcı ödemeden gerekli düzeltmeyi yapmayan tapu idaresi hakkında vergi mahkemesinde dava açabilirmiyim?

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir