Tahliye Taahhüdü Veren Kiracının Evden Çıkarılması

Tahliye taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olup uygulamada tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılmaktadır.

TBK’nin 352. maddesinin 1. fıkrası ise “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” hükmünü içermektedir.

Yukarıda anılan hükme göre tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır.

Tahliye Taahhüdü Yazılı Olarak Verilmelidir

Maddeye göre kiracı tarafından kiralayana verilecek olan tahliye taahhüdünün yazılı olması gerekmektedir. Tahliye taahhüdünün yazılı olması bir geçerlilik şartıdır. Başka bir deyişle sözlü olarak verilen tahliye taahhüdü geçersizdir.

Tahliye Taahhüdü Kiralananın Kiracıya Tesliminden Sonra Verilmelidir

Maddeye göre tahliye taahhüdünün kiralananın kiracıya tesliminden sonra verilmesi gerekmektedir. Uygulamada en çok rastlanan hatalardan birisi de tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile birlikte alınmasıdır. Başka bir deyişle tahliye taahhüdünde yer alan taahhüt tarihinin kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile aynı olmasıdır. Bu durum da tahliye taahhüdünü geçersiz kılacaktır.

Tahliye Taahhüdünde Kiralananın Belirli Bir Tarihte Boşaltılacağı Taahhüt Edilmelidir

Maddeye göre tahliye taahhüdünde bulunan kiracının kiralananı hangi tarihte boşaltacağının açıkça yazması gerekmektedir. Tahliye taahhüdünde, kiralananın hangi tarihte boşaltılacağı yazmıyorsa bu durumda tahliye taahhüdü geçersiz olacaktır.

Taahhüt Tarihinden Sonra 1 Ay İçerisinde İcra Veya Dava Yoluna Başvurulmalıdır

Maddeye göre tahliye taahhüdünde yazan kiralananın boşaltılacağı tarihten sonra kiraya veren tarafından tahliye taahhüdüne dayanılarak 1 ay içerisinde icra veya dava yoluna başvurulmalıdır. Aksi takdirde kiraya veren daha sonra tahliye taahhüdüne dayanarak kiralananın tahliyesini isteyemez.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Kira sözleşmesi kiraya veren adına vekili tarafından imzalanmış ise taahhüt nedeniyle tahliye davasının bizzat kiraya verenin kendisi tarafından açılması gerekmektedir. Kira sözleşmesini vekil sıfatıyla imzalayan kişinin davada taraf ehliyeti bulunmamaktadır.

Paylı (Müşterek) Mülkiyette Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Paylı (müşterek) mülkiyette pay ve paydaş çoğunluğuyla yapılmayan sözleşmeler geçersizdir. Ancak, kiralayan paydaş akit sıfatıyla sözleşmenin kendisine verdiği yetkiye dayanarak kiracı aleyhine yalnız başına tahliye davası açabilir. Başka bir deyişle taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan paydaşın dava hakkı yoktur.

Sözleşmede taraf olmayan paydaşlar, sözleşmeyi tanımayarak kiracı aleyhine men’i müdahale davası açabilecekleri gibi bu sözleşmeyi kabul edip, geçerlilik tanıyarak paylı (müşterek) mülkiyette pay ve paydaş çoğunluğuyla tahliye davası da açabilirler.

Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyette Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Kim Tarafından Açılabilir?

Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette tüm ortaklarca yapılmayan sözleşmeler geçersizdir. Ancak, kiralayan paydaş akit sıfatıyla sözleşmenin kendisine verdiği yetkiye dayanarak kiracı aleyhine yalnız başına tahliye davası açabilir. Başka bir deyişle taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan ortağın dava hakkı yoktur.

Sözleşmede taraf olmayan paydaşlar, sözleşmeyi tanımayarak kiracı aleyhine men’i müdahale davası açabilecekleri gibi bu sözleşmeyi kabul edip, geçerlilik tanıyarak elbirliği (iştirak halinde) mülkiyette tüm ortaklarca tahliye davası da açabilirler.

Taahhüt Nedeniyle Tahliye Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen 1 ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir