Sipariş Edilmeyen Ürün Gönderilmesi Halinde Ne Yapılmalı?

Sipariş edilmeyen ürün problemi tüketicilerin kimi zaman karşılaştığı sorunlardan biridir. İnternet üzerinden yapmış olduğunuz alışveriş neticesinde sipariş edilmeyen ürün gönderilmesi durumunda bu ürünü Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince geri gönderme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu‘nda bu konuda özel bir düzenleme yer almaktadır.

Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler

MADDE 7- (1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Madde Gerekçesi

Bu maddede yapılan düzenleme tüketicilerin ısmarlamadığı mal ve hizmetlerden dolayı sorumlu tutulmalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu madde ile paralel bir düzenleme 2011/83/AB sayılı Tüketici Hakları Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin 27 nci maddesinde yer almaktadır.

Birinci fıkrada yapılan düzenleme ile tüketicinin, sipariş etmediği malların gönderilmesi veya hizmetlerin sunulması suretiyle bir borç altına girmesinin engellenmesi amaçlanmıştır. Bu mal veya hizmetin sunulmasına ilişkin tüketicinin herhangi bir iradesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sipariş edilmeyen malların teslimi veya hizmetlerin sunulması halinde de ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürememeleri gerekir. Mal veya hizmetin tüketiciye sunulmuş olması halinde tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik bir kabul beyanı olarak yorumlanamayacaktır. Yine tüketicinin malı geri yollamak veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Ancak bu madde başkası adına gönderilen bir mal veya hizmetin hata ile tüketicinin kendisine teslim edilmesi halindeki tüketicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

İkinci fıkrada bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlü kılınmıştır. Sipariş edilmeyen mal ve hizmetlere ilişkin olarak tüketicinin herhangi bir iradesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüketicinin bir malı veya hizmeti sipariş etmediğini kanıtlaması mümkün değildir. Bu nedenle ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler eğer bir malın veya hizmetin sipariş edildiğini iddia ederlerse bu iddialarını yine kendileri ispat etmelidir.

Sipariş Edilmeyen Ürün Geri Gönderilmeli Midir?

İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere sipariş etmediğiniz bir ürünün size gönderilmesi durumunda bu ürünü muhafaza etme ya da geri gönderme gibi bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Bu durumda satıcı tarafından, ürünü kullanmış olmanız sebebiyle bir sözleşme kurulduğu ve bu sözleşme gereğince ürünün bedelini ödemek durumunda olduğunuz ileri süremez.

Bu sebeple sipariş edilmeyen ürün ile ilgili geri gönderme ya da göndermeme kararı vicdani kanaatinize kalmış bir durumdur.

Tüketici hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isterseniz web sitemizde yer alan İletişim sayfamızdan ya da web sitemizde yer alan diğer iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir