Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına Karşı Nasıl İtiraz Edilir?

Sınır dışı etme kararına karşı gecikmeksizin hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Ancak öncelikle sınır dışı etme kararının dayanağını oluşturan mevzuat hükümlerini incelemekte fayda bulunmaktadır.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‘nda düzenlenmiştir.

Sınır Dışı Etme Kararının Yasal Dayanağı Nedir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 52 ve devamı maddelerinde sınır dışı etme konusu ele alınmıştır. Buna göre; yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Kimler Sınır Dışı Edilebilir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54’üncü maddesinde kimlerin sınır dışı edileceği liste halinde belirtilmiştir. Bu madde kapsamında;

 • 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
 • Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

hakkında sınır dışı etme kararı verilir.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55’inci maddesinde kimlerin sınır dışı edilemeyeceği liste halinde belirtilmiştir. Bu madde kapsamında;

 • Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar,
 • Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler,
 • Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar,
 • Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları,
 • Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

hakkında sınır dışı etme kararı verilemez.

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Alabilir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53’üncü maddesinde de belirtildiği üzere; sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.

Hakkımda Sınır Dışı Etme Kararı Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53’üncü maddesinde de belirtildiği üzere; sınır dışı etme kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Bu tebliğ ile birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancının itiraz ve dava açma süreleri başlamış olur. Bu sebeple sınır dışı etme kararı kendisine tebliğ edilen kişi gecikmeksizin bir avukata danışıp profesyonel bir hukuki yardım alabilir.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde kararı veren kurumun bulunduğu yer idare mahkemesine başvurabilir. İtiraz süresi oldukça kısa olup sınır dışı etme kararı kendisine tebliğ edilen kişi gecikmeksizin bir avukata danışabilir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak için web sitemizde yer alan iletişim araçları ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir