Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası, elbirliği ya da paylı mülkiyete konu taşınmaz üzerinde ortaklığın sona erdirilerek bireysel mülkiyete geçişi sağlayan davadır. Kimi zaman izeleişüyu davası olarak da adlandırılmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası ile birlikte taşınmaz üzerindeki elbirliği ya da paylı mülkiyetin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere miras bırakanın vefatının ardından miras bırakana ait taşınmaz elbirliği halinde mirasçılara intikal etmektedir. Zaten uygulamada da ortaklığın giderilmesi davası en çok bu durumda açılmaktadır. Ancak yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere ortaklığın giderilmesi davası paylı mülkiyetteki bir taşınmaz için de açılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucunda Neye Karar Verilir?

Ortaklığın giderilmesi davasının sona ermesi ile birlikte ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesine ya da ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilebilir.

Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi

Ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi demek kısaca şöyledir: 2 adet taşınmaz var ve bu taşınmazların özellikleri neredeyse aynı. Bu 2 taşınmaz üzerinde de toplam 2 hissedarın olduğunu düşündüğümüz zaman mahkeme taşınmazları satmak yerine taşınmazlardan birini bir hissedara diğerini de diğer hissedara vererek ortaklığı bu şekilde sona erdirebilmektedir.

Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi durumunda davaya konu taşınmazlar için ihale düzenlenir ve ihale ile birlikte açık artırma neticesinde taşınmazların satışı gerçekleşir. Taşınmazların satışının gerçekleşmesi akabinde ise hissedarların paylarına düşen miktarlar hissedarlara ödenir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Yetkili mahkemenin tespitinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 12. maddesinin 1 numaralı fıkrası dikkate alınır.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

Madde 12 – (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Birden Fazla Taşınmazın Bulunması Durumunda Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında birden fazla taşınmazın bulunması ve bu taşınmazların farklı yerlerde olması durumunda özel bir düzenleme mevcuttur. Bu durumda yetkili mahkemenin tespitinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 12. maddesinin 3 numaralı fıkrası dikkate alınır.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

Madde 12 – (1) Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.

Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere ortaklığın giderilmesi davasında birden fazla taşınmazın bulunması durumunda bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde dava açılabilir. Örneğin 5 taşınmazın Adana’da 1 taşınmazın İstanbul’da olduğu bir durumda 6 taşınmazın tamamı için Adana’da dava açılabilecektir. Bu konuda davayı açacak kişiye seçimlik bir hak tanınmıştır.

Ortaklığın giderilmesi davasının daha hızlı neticelendirilmesi için davanın hangi yerde açılması gerektiği konusunda bir avukata danışabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası taşınmaz ve hissedar sayısına göre değişmekle birlikte oldukça uzun sürebilmektedir. Özellikle ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gerektiği durumlarda sürecin içerisine istinaf ve temyiz kanun yolları, bilirkişi incelemeleri, kıymet takdiri davaları, ihalenin feshi davaları gibi etkenler dahil olduğu için 5 yılı bulabilmektedir. Ancak her dava kendi durumuna göre değerlendirilmelidir. Bu sebeple ortaklığın giderilmesi davası için 2-10 yıl gibi geniş bir süreden bahsedebiliriz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Vekalet Ücreti

Ortaklığın giderilmesi davasında hükmedilecek vekalet ücreti 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre 30.12.2022 tarihi itibariyle 8.900 TL‘dir.

Ortaklığın giderilmesi davası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz web sitemizde yer alan iletişim araçlarını kullanarak ya da İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir