Mirasın Reddi Nedir, Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi, tek taraflı bir hukuki işlem olup çekişmesiz yargı işi olarak görülür. Mirasın reddi ile miras bırakan tarafından mirasçılarına kalan tüm mal varlıklarını kayıtsız ve şartsız olarak reddedilmiş sayılır.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığı değerlerinin kendilerine intikalini istemiyorlarsa yasal süre içerisinde görevli ve yetkili mahkemeye başvurarak mirası kayıtsız ve şartsız reddedebilirler.

Mirasın Gerçek Reddinde Süre Şartı Ne Kadardır?

Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Mirasın Gerçek Reddinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Mirasın gerçek reddi, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine başvurularak gerçekleştirilebilir.

  • TMK Madde 609 – “Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

Mirasın Gerçek Reddinde Yetkili Mahkeme Neresidir?

Miras, miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Mirasın gerçek reddi ise mirasın açıldığı yerde yapılır. Bu sebeple mirasın gerçek reddi miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde yapılır.

Mirasın Gerçek Reddi İçin Avukata Özel Vekalet Verilmesi Gerekir Mi?

Mirasın gerçek reddi isteminin vekil yani avukat tarafından yapılacak olması durumunda avukatın vekaletnamesinde müvekkili adına mirasın gerçek reddi için dava açabileceğine ilişkin özel yetki bulunması gerekmektedir.

Mirasın Gerçek Reddi Davasında Vekalet Ücretine Hükmedilir Mi?

Mirasın gerçek reddi davası bir çekişmesi yargı işi olup esasında bir istemden ibaret olduğu ve hasım bulunmadığı için yargılama gideri adı altında vekalet ücretine hükmedilmez.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarının alacaklarından fazla olduğu açıkça belli ve ya resmen tespit edilmiş ise miras, mirasçılar tarafından reddedilmiş sayılır.

  • TMK Madde 605/2“Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”

Borç Kalan Mirasın Hükmen Reddi Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın terekesinin aktif ve pasifinin tamamen tespit edilmesinden sonra terekenin borca batık olduğu tespit edilirse miras hükmeden reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddi ile birlikte mirasçılar da miras bırakanın borçlarından kurtulmuş olur. Ancak önemle belirtmek gerekir ki mirasın hükmen reddi isteminden önce mirasçılar tarafından miras bırakanın geride bırakmış olduğu terekenin kabul edilmemiş olması gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddinde Süre Şartı Ne Kadardır?

Mirasın hükmen reddinde süre şartı yoktur. Mirasçılar her zaman mirasın hükmen reddini isteyebilirler.

Mirasın Hükmen Reddinde Görevli Mahkeme Hangisidir?

Mirasın hükmen reddinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Mirasın Hükmen Reddinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Mirasın hükmen reddinde yetkili mahkeme tereke alacaklısının davanın açıldığı tarihteki ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.

Mirasın Hükmen Reddi İçin Avukata Özel Vekalet Verilmesi Gerekir Mi?

Mirasın hükmen reddi isteminin vekil yani avukat tarafından yapılacak olması durumunda avukatın vekaletnamesinde müvekkili adına mirasın hükmen reddi için dava açabileceğine ilişkin özel yetki bulunması gerekmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Vekalet Ücretine Hükmedilir Mi?

Mirasın hükmen reddi davası terekenin borca batık olduğunun tespiti için açılan bir tespit davası olması sebebiyle maktu vekalet ücretine hükmedilir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir