Manevi Tazminat Davası Birden Fazla Davacı Vekalet Ücreti

Birden fazla davacı aynı anda dava açabileceği gibi ayrı ayrı da dava açabilir. Bu durum zorunlu dava arkadaşlığı ve ihtiyari dava arkadaşlığı olarak nitelendirilmektedir. Konumuzda ise ihtiyari dava arkadaşlığının söz konusu olduğu manevi tazminat davası bakımından vekalet ücreti konusu ele alınacaktır.

İhtiyari dava arkadaşlığı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 57. maddesinde düzenlenmiştir. İhtiyari dava arkadaşlığında, davalar birbirinden bağımsızdır. Dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket eder.

Bu sebeple manevi tazminat sebebiyle birden fazla davacı tarafından dava açılması durumunda her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilir.

Birden Fazla Davacı Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

6100 sayılı HMK’nın “İhtiyari dava arkadaşlığı” başlıklı 57. maddesinde; birden çok kişinin kanunda sayılan hallerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabileceği düzenlenmiş, ihtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu” başlıklı 58. maddesinde ise ihtiyari dava arkadaşlığında, davaların birbirinden bağımsız olduğu, dava arkadaşlarından her birinin, diğerinden bağımsız olarak hareket edeceği düzenlenmiştir. Somut davada, ihtiyari dava arkadaşlığı mevcut olup, vekalet ücretinin de ayrı ayrı takdir edilmesi gerekir.

24 Kasım 2020 gün ve 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesinde, manevi tazminat davalarında avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği, davanın kısmen reddi durumunda ise karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücretin, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemeyeceği düzenlenmiştir.

Yerel mahkemece, her bir davacı lehine kabul edilen tazminat miktarları üzerinden ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edildiği halde, davalılar için her bir davacı yönünden reddedilen miktar üzerinden ve davacılar lehine takdir edilen ücreti geçmemek üzere ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken tek vekalet ücreti takdir edilmesine dair verilen karar usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2021/14532 Esas 2021/8367 Karar)

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir