Kira Sözleşmesi Örneği 2024

Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasındaki kira ilişkisini yazılı veya sözlü olarak ortaya koyan ve her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Genellikle yazılı yapılan kira sözleşmesinin kimi zaman sözlü olarak da yapıldığını görmekteyiz.

Bu yazımızda konut ve çatılı iş yerlerine ilişkin yazılı bir kira sözleşmesinin nasıl olması gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken hususları dile getireceğiz.

Kira Sözleşmesi Yazılı Mı Sözlü Mü Yapılmalı?

Kira sözleşmesi, her ne kadar yazılı yapılmak zorunda değil ise de ileride ispat sorunu yaşamamak için yazılı yapılması son derece önemlidir.

Kira Sözleşmesinin Başlangıç Tarihi

Kira sözleşmesinde, kira ilişkisinin başlangıç tarihinin yer alması büyük önem arz etmektedir. İleride yaşanabilecek bir uyuşmazlıkta kira ilişkisinin başlangıç tarihinin ispatı gerekebilir. Kira ilişkisinin başlangıç tarihini ise kiraya verenin ispat etmesi gerekir. Bu sebeple kira ilişkisinin başlangıç tarihinin kiraya veren tarafından kira sözleşmesine yazılması son derece önemlidir.

Kira Sözleşmesinin Süresi

Kira sözleşmesi, belirli süreli olabileceği gibi belirsiz süreli de olabilir. Günümüzde birçok kira sözleşmesinin süre unsurunu içermesi sebebiyle belirli süreli olarak yapıldığını görmekteyiz.

Kira sözleşmesinin süresi ileride açılacak davalar için önem arz etmektedir. Örneğin 10 yıllık uzama süresinin dolması sebebiyle kiraya veren tarafından açılacak tahliye davasında 10 yıllık uzama süresi kira sözleşmesinde yazılı olan sürenin sona ermesi ile başlamaktadır.

Bu sebeple kira sözleşmesinde kira süresinin (1 yıl, 3 yıl, 5 yıl gibi) belirtilmesi gerekmektedir.

Kira Bedeli

Kira sözleşmesinde yazılması gereken en önemli hususlardan birisidir. Kira bedeli yazmayan bir kira sözleşmesi ileride açılacak davaların hemen hemen hepsinde sorun yaratabilir. Bu sebeple bir kira sözleşmesi hazırlarken kira bedelini açık ve net bir şekilde yazılmaya dikkat edilmelidir.

Ayrıca kira bedelinin aylık mı yoksa yıllık mı ödendiği gibi hususların da kararlaştırılması gerekir. Bununla birlikte kira bedelinin hangi gün ödeneceğinin de kararlaştırılması önem arz etmektedir.

Kira Artış Oranı

Kira sözleşmesinde kira artış oranı ileride sorun yaşanmaması açısından yazılmalıdır. Türk Borçlar Kanunu bu konuda bir sınır getirdiğinden kira artış oranının TÜFE’yi geçemeyeceğini söyleyebiliriz. Bu sebeple de kira sözleşmesine kira artış oranı TÜFE olarak yazılabilir.

Avukata Kira Sözleşmesi Hazırlatmak Ne Kadardır?

Kiraya veren, kiracı ile bir kira sözleşmesi imzaladıktan sonra kanunda sayılan bazı haller dışında kira sözleşmesini en az 10 yıl boyunca feshedememektedir. Bu sebeple kiraya veren, kiracının, en az 10 yıl boyunca evinde oturmasına katlanmak zorundadır.

Bu sebeple kiraya veren ya da ev sahibi olarak kira sözleşmenizi bir avukata hazırlatmanızda fayda bulunmaktadır. Zira en az 10 yıl sürecek bir kira ilişkisi için avukatınıza tek seferlik bir ücret ödemek ve bu sayede haklarınızı güvence altına almak sizi ileride harcamanız muhtemelen emek ve zaman derdinden kurtarabilecektir.

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre kira sözleşmesi hazırlamak için öngörülen asgari tutar 4.400 TL’dir. Yani en az 10 sene sürmesi düşünülen bir kira ilişkisi için avukatınıza 4.400 TL vermek suretiyle profesyonel bir hizmet alabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir