Kamulaştırmasız El Atma Davası

Kamulaştırmasız el atma, özel mülkiyete tabi bir taşınmaza kamulaştırma yöntemine başvurmaksızın, mülkiyet haklarını kısıtlayarak el koymaktadır. Bu el koyma işlemi fiilen ya da hukuken gerçekleşebilir.

Örneğin, size ait bir arsaya idare tarafından kamulaştırma yapılmaksızın bir spor tesisi inşa edilmiş olabilir. Bu durumda fiilen el atmadan söz edebiliriz.

Kamulaştırmasız el atma neticesinde tazminat davası açabilmek için taşınmazın tapuya kayıtlı olması gerekmektedir.

Kamulaştırmasız el atma neticesinde tazminat davası taşınmazın sahibi tarafından açılabilir. Şayet taşınmaz sahibi vefat etmiş ise taşınmaz sahibinin mirasçıları da bu davayı açabilir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Fiili el atma söz konusu ise Asliye Hukuk Mahkemesi, hukuki el atma söz konusu ise İdare Mahkemesi görevlidir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Fiili et atma söz konusu ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Belirlenir?

Kamulaştırma bedelinin tespiti esaslarını düzenleyen 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde; taşınmazın cins ve nevinin, yüzölçümünün, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurların, her unsurun ayrı ayrı değerinin, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapılmış kıymet takdirlerinin ve özellikle yapılarda resmî birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarının ve yıpranma payının, ayrıca bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerin esas alınarak bedel takdiri gerektiği öngörülmüştür. Söz konusu 11. maddede, kamulaştırılan taşınmazın bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyen tüm unsurların dikkate alınması ilkesi getirilmiştir.

Tazminat Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Taşınmazın el koyma tarihindeki özellikleri dikkate alınarak dava tarihindeki değeri belirlenir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Uygulanacak Faiz Oranı Hangisidir?

Kamulaştırmasız el atma neticesinde açılacak tazminat davalarında kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Neticesinde Kamulaştırma Bedeli Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Evet, konulabilir. Bu konu ile ilgili yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir