Kadın İşçinin Evlilik Sebebiyle İstifası ve Kıdem Tazminatı

Kadın İşçinin, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini kendi isteği ile sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanılır.

Yasal Düzenleme

Kadın işçinin evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanacağı 1475 sayılı İş Kanunu‘nun 14. maddesinde yer almaktadır.

  • Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin (…) feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi (…) hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kadın İşçinin Kıdem Tazminatı Alabilmesinin Şartları Nelerdir?

1475 sayılı Kanun’da açıkça belirtildiği üzere kadının, iş sözleşmesini evlilik sebebiyle sona erdirmesi birinci şartımızdır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus kadın işçinin, iş sözleşmesini, evlendikten sonra sona erdirmesi gerektiğidir.

Madde metninde “evlendiği tarihten itibaren” denilmek suretiyle kadın işçiye, iş sözleşmesi sona erdirme hakkının evlilik tarihinden sonra tanındığı açıkça ifade edilmiştir.

Bir diğer şartımız ise kadın işçinin, iş sözleşmesini, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteğiyle sonlandırmasıdır. Madde metninden de anlaşılacağı üzere kadın işçinin, evlenme sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirmek istemesi durumunda Kanun bu hakkın kullanımını 1 yıllık süre ile sınırlamıştır.

Yargıtay Kararı

Somut olayın incelenmesinde, davacının evlenmek amacıyla evlilik tarihi olan 09.10.2006 tarihinden yaklaşık on gün kadar önce 30.09.2006 tarihinde iş akdini sona erdirmek amacıyla davalı işyerine dilekçe verdiği, yani fesih hakkını, resmi evlilik işlemini tamamlamadan kullandığı, davacı kadın işçinin nikah öncesi iş akdini sonlandırmaya yönelik yaptığı bu işlemin fesih olarak nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığı, işyerinden ayrılmak amacıyla verilen dilekçenin istifa mahiyetinde olduğu, bu itibarla 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinin 1.fıkrasında yer alan ve fesih hakkının, resmi evlilik işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılacağına ilişkin kanunun açık hükmüne aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/1136 Esas 2016/968 Karar)

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir