IQ Seviyen Düşük Demek Hakaret Midir?

IQ seviyen düşük demek muhatabın şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla kullanılan ifade olmadığı için hakaret olarak değerlendirilmemektedir.

Hakaret Suçu İle İlgili Yasal Düzenleme

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125. maddesinde hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince hakaretin cezasının 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Maddenin devamında ise hakaret suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir.

IQ Seviyen Düşük Yargıtay Kararı

Olay günü, sanığın eşinin aile içi şiddet nedeniyle hastaneye giderek katılan doktora muayene olmasını müteakip olay yerine gelen sanığın, eşinin muayenesine ilişkin raporun kendisine verilmesini talep etmesi üzerine katılan ile sanık arasında tartışma yaşandığı, katılanın sanığın eşine hitaben “siz bu beyefendi ile 10 yıldır nasıl evlilik yaşadınız” şeklindeki sözleri üzerine sanığın da katılana hitaben sarf ettiği “siz nasıl müslümansınız, bir yuvayı dağıtıyorsunuz, Allah sizin de yuvanızı dağıtsın, doktor olmuşsun ama IQ seviyen düşük” şeklindeki sözler nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılması cihetine gidilmiş ise de;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 26/02/2018 tarihli ve 2016/1375 esas, 2018/2464 karar sayılı ilâmında belirtildiği üzere, kaba söz ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine verilmesinde…

Ceza Genel Kurulu’nun 14/10/2008 gün ve 170-220 sayılı kararında da belirtildiği üzere; hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

İncelenen somut olayda; olay günü sanığın, katılana hitaben söylediği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, hukuka aykırı görülmüştür. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2020/411 Esas 2020/7982 Karar)

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir