İlamda Yer Alan TL ve USD Ayrı Ayrı İcraya Konulur Mu?

TL ve USD cinsinden alacakların aynı ilamda yer alması durumunda bu ilamın icrası aşamasında TL ve USD alacaklarının aynı takipte talep edilmesi gerekmektedir.

Bu sonucun altında ise ilam bir bütündür parçalanamaz ilkesi yer almaktadır. Bu doğrultuda mahkeme ilamında hükmedilen Türk lirası cinsinden alacak ilamlı icra takibi ile talep edildikten sonra aynı ilamda hükmedilen yabancı para cinsinden alan ayrı bir ilamlı icra takibi ile istenilemez.

TL ve USD Kalemleri Ayrı Ayrı İcraya Konulursa Takibin İptali Sebebi Midir?

Evet, TL ve USD kalemlerinin ayrı ayrı icraya konulması durumunda ikinci takip şikayet üzerine iptal edilebilir.

Ancak söz konusu şikayet 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘nun 16. maddesine dayandığı için takibin iptaline karar verilmesi durumunda alacaklı aleyhine kötü niye tazminatına hükmedilmeyecektir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2022/10658 Esas 2023/3139 Karar

Şikayet: Borçlu şikayet dilekçesinde; ilama aykırılık şikayeti ile birlikte aynı ilamdan kaynaklı alacaklar için iki ayrı takip başlatılmasının hukuka aykırı olduğunu, talep edilen faiz oranlarının fahiş olduğunu, gerçeğe aykırı olarak faiz talebinde bulunulduğunu ileri sürerek takibin iptaline, alacaklı aleyhine %20 kötü niyet tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.

Cevap: Alacaklı cevap dilekçesinde; mahkeme ilamında yer alan alacak kalemlerinin TL ve USD olmak üzere iki ayrı para birimine ilişkin olduğunu ve bu durumun takip talebinde karmaşıklık yaratttığını, fazla sayıda alacak kaleminin bir icra takibinde bulunduğu ve sistemin oluşturduğu takip talebinin büyük sorunlara yol açacağı ve ödeme yapılması aşamasında da sorunlara yol açacağını bu nedenle taraflarınca bu duruma mahal vermemek adına iki ayrı icra takibi başlatıldığını, USD cinsi alacak kalemi ile TL cinsi alacak kalemleri birbirinden ayrılarak daha net ve açık bir ödeme emri hazırlanmasının amaçlandığını belirtilerek şikayetin reddine, aksi kanaatte icra emirlerinin düzeltilerek takiplerin birleştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesi Karar: İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; alacaklı tarafından takibe konu ilamda hükmedilen asıl prim alacaklarının parçalanarak ayrı ayrı icra takiplerinde istendiği, ilam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın alacaklının iki ayrı takip başlatmak suretiyle yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymadığı ve alacaklının borçlu aleyhine sebepsiz zenginleşmesi sonucunu doğuracağı gerekçesi ile şikayetin kabulüne, takibin iptaline karar verilmiştir.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir