İcranın Geri Bırakılması – Bonoda 3 Yıllık Zamanaşımı

İcranın geri bırakılması, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘nun 33. maddesinde düzenlenmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki bu yazımızda kambiyo senetlerinden olan bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile ilamsız takipte, takipten sonraki dönemde zamanaşımına uğrayan icra dosyalarından bahsedeceğiz.

Bu husus da İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır: “İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir.”.

Bu yazımızda icra emrinin tebliğinden sonraki devrede zamanaşımına dayanan geri bırakma isteğinden bahsedeceğiz.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle İlamsız İcra Takibi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘na göre kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu yazımızda kambiyo senetlerinden olan bonoya dayalı olarak başlatılan icra takibinden bahsedeceğiz.

Alacaklının elinde kambiyo vasfını haiz bulunan bir bono bulunması halinde takip talebi ile birlikte bonoyu icra dairesine sunularak ilamsız takip başlatılabilir.

İlamsız icra takibi başlatıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi zamanaşımı süresi içerisinde icra işlemlerinin başka bir deyişle haciz işlemlerinin yapılması gerektiğidir.

Bonoda Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 778/1-h fıkrası yollamasıyla 749. maddesi gereğince bonoda zamanaşımı süresi 3 yıldır.

İcranın Geri Bırakılması Kararı Nereden Alınır?

Bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takiplerinde alacaklı tarafından 3 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmaması durumunda borçlu tarafından icra hukuk mahkemesine başvurularak icranın geri bırakılması kararı alınabiilir.

İcranın geri bırakılması kararı alınması durumunda icra takibine devam edilemez. Dolayısıyla icra işlemleri olduğu yerde durur ve mevcut hacizler ortadan kalkar.

Alacaklı ise icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir