Faal Olmayan Yerde İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 116’ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK m. 116/2: “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Madde metninden de anlaşılacağı üzere işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu şikayet üzerine soruşturulan bir suçtur.

Faal olmayan bir yerde işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurları oluşmayacağı için kişi hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir.

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/16574 Esas 2021/20971 Karar

Suçun işlendiği fabrikanın olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenlenen 22/08/2019 tarihli raporda atıl durumda olduğunun belirtildiği, yine anılan bankada çalışan ve müşteki sıfatıyla dinlenen … isimli kişinin de soruşturma evresindeki ifadesinde fabrikanın faaliyette olmadığını belirtmesi karşısında, sanığın unsurları itibarıyla oluşmayan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (…) iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçundan sanığın BERAATİNE…

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2019/10200 Esas 2020/2043 Karar

Suça konu hayvanların çalındığı yerin iflas etmiş olmakla faal olarak çalışmayan boş bir fabrika olduğunun anlaşılması karşısında işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı gözetilerek bu suçtan sanıkların beraati yerine kabule göre de koşulları oluşmayan yazılı şekilde düşme kararları verilmesi bozmayı gerektirmiş…

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2014/28433 E. 2015/13583 K.

Müştekinin beyanları ile 01.04.2012 tarihli olay yeri tespit ve görgü tutanağı içeriğine göre; suça konu fabrika binasının içinin boş olduğu ve faal durumda olmadığının anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş…

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir