5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 93’üncü maddesi gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir aylık ve ödenekleri haczedilemez. Bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Yine aynı maddede belirtilen bu istisnalara göre 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesine göre takip ve tahsili yapılan alacaklar ile nafaka borçlarından dolayı emekli maaşının haczi mümkün olabilecektir.

Emekli maaşının haczedilebileceği durumlar sınırlı olarak belirlenmiştir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 2 istisna dışında emekli maaşı haczedilemez. Bu kapsamda örneğin; emekli bir kişinin vergi borcunun bulunması sebebiyle emekli maaşına haciz konamayacağını söyleyebiliriz.

Emeklinin Evi, Arabası, Bankadaki Parası Haczedilebilir Mi?

Emekli bir kişinin emekli maaşı her ne kadar haczedilemez ise de diğer mal varlıklarının haczi mümkündür. Örneğin; taşınır ve taşınmaz malları, bankalar nezdindeki birikimleri (emekli maaşı hariç) ve diğer haciz yöntemleri uygulanabilir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiyi Emeklinin Evi, Arabası, Bankadaki Parası Haczedilebilir Mi? sayfamızdan alabilirsiniz.

Emekli Maaşının Haczi İçin Muvafakat Verilmesi

Emekli maaşının haczedilemez olmasının 2 istisnasının bulunmasının yanı sıra emekli kişinin muvafakat vererek emekli maaşına haczi koydurabileceğini de söyleyebiliriz. Örneğin; herhangi bir borçtan dolayı icra takibinde borçlu olarak yer alan emekli bir kişinin icra dairesine gidip emekli maaşının bir kısmının ya da tamamının haczedilebilmesi için muvafakat dilekçesi vermesi durumunda emekli maaşı haczedilebilmektedir. Bunun yanı sıra bankalar, emekli müşterileri ile sözleşme yaparken imzalattıkları bir muvafakatname ile kendi bankaları nezdinde bulunan emekli maaşının yattığı hesaplardan kesinti yapabilme, rehin haklarını saklı tutma gibi sözleşme yükümlülükleri getirebilmektedir. Bu kapsamda da emekli maaşlarının haczinden ziyade kesintiye uğrayabilmesi söz konusudur. Önemle belirtmek gerekir ki bankanın yapmış olduğu bu kesinti bir emekli maaşı haczi değil sözleşme kapsamında hesaptan kesinti yapabilme yetkisinin bir sonucudur.

Emekli Maaşından Bankanın Kesinti Yapması

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bankalar nezdinde emekli kişilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için alınacak muvafakatnamenin sözleşmeden ayrı ve açık bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Şayet söz konusu kesinti sizinle karşılıklı olarak müzakere edilmeden alınan muvafakatnameye dayanıyorsa bu durumda emekli maaşınızda bulunan kesintinin iptali ve bu zamana kadar kesilen paraların iadesi için hukuki yollara başvurma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda ise profesyonel bir hukuki yardım almanızda fayda bulunmaktadır.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir