Yargıtay Kararları

Usulsüz Tebligat ve Yargıtay Kararları

Usulsüz tebligat, yetkili merciler tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmayan tebligatı ifade eder. Tebligatın nasıl yapılması gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanununun çeşitli hükümlerinde ifade edilmiş olsa da uygulamada genellikle Kanunun 21. maddesinden kaynaklanan usulsüz tebligatlarla karşılaşılmaktadır. 7201 sayılı…

Bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi – Usuli Kazanılmış Hak

Bilirkişi raporuna itiraz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 281. maddesinde yer almaktadır. Bilirkişi raporuna itiraz MADDE 281- (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin…