Vergi Hukuku

Tapu Harcının İadesi Davası

Tapu Harcının İadesi Davası, tapuda yapılan işlem neticesinde fazla ödenen tapu harcının iadesi istemiyle açılan bir davadır. Tapu Harcı İle İlgili Yasal Düzenlemeler Tapu harcı ile ilgili düzenlemeler 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 ve davamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca tapuda…

KYK Borcu Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emri

KYK borcu vergi dairesine intikal ettikten sonra kamu alacağı olarak nitelendirilir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Vergi dairesince gönderilen ödeme emrinde kısaca, borcu ödemeniz ve mal bildiriminde bulunmanız gerektiği ve…