Miras Hukuku

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası Türk Medeni Kanununun 644. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 644 Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hâkimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre…

Mirasın Reddi Nedir, Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi, tek taraflı bir hukuki işlem olup çekişmesiz yargı işi olarak görülür. Mirasın reddi ile miras bırakan tarafından mirasçılarına kalan tüm mal varlıklarını kayıtsız ve şartsız olarak reddedilmiş sayılır. Mirasın Gerçek Reddi Nedir? Mirasçılar, miras bırakanın mal varlığı değerlerinin…