İş Hukuku

Borç Bildirim Belgesine İtiraz Dilekçesi

Borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ölüm aylığı veya yetim aylığı alan hak sahiplerine fazla veya yersiz…

Yavşak Kelimesi Hakaret Midir?

Yavşak kelimesinin sözlük anlamı “bit yavrusu” veya “geveze, yılışık kimse” şeklindedir. Ancak günümüzde yavşak kelimesi muhatabın şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla kullanılan bir hakaret ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Hakaret Suçu İle İlgili Yasal Düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125.…

Yetim Aylığı Kesilince Tekrardan Bağlanır Mı?

Yetim Aylığı Nedir? Yetim aylığı, bir diğer adıyla ölüm aylığı, sigortalının vefatının ardından kanunen belirlenen kişilere bağlanan bir aylıktır. Hangi şartlarda ve kime bağlanacağına ilişkin kanunlarda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bu yazımızda ise yalnızca eşi ile boşandıktan sonra da fiilen birlikte…