İş Hukuku

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İstifa Eden İşçi, iş sözleşmesini kendi rızasıyla feshetmiş olup fesih iradesinin haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığına göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı belirlenmektedir. Bu sebeple öncelikli olarak işçinin iş sözleşmesini kendi rızası ile feshetmesi konusuna değinmek gerekmektedir. İşçinin İş…