İdare Mahkemesi

Belediyeye Ait Taşınmazın Tahliyesi İçin Mülki Amir Kararı Gerekir

Belediyeye ait taşınmazın kiraya verildikten sonra kiracının tahliyesi işlemleri mülki amirin kararı ile olmaktadır. Ancak günümüzde belediye encümeninin almış olduğu karar neticesinde tahliye işlemlerine başlandığı durumlara da rastlanılmaktadır. Yasal Düzenlemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesinde “İşgal edilen taşınmaz…