İdare Hukuku

Belediyeye Ait Taşınmazın Tahliyesi İçin Mülki Amir Kararı Gerekir

Belediyeye ait taşınmazın kiraya verildikten sonra kiracının tahliyesi işlemleri mülki amirin kararı ile olmaktadır. Ancak günümüzde belediye encümeninin almış olduğu karar neticesinde tahliye işlemlerine başlandığı durumlara da rastlanılmaktadır. Yasal Düzenlemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesinde “İşgal edilen taşınmaz…

Borç Bildirim Belgesine İtiraz Dilekçesi

Borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ölüm aylığı veya yetim aylığı alan hak sahiplerine fazla veya yersiz…