İcra ve İflas Hukuku

Ek Ders Ücreti Haczi

Ek ders ücreti, aylık ders görevi dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen ücret olarak tanımlanabilir. Yasal Düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun “Ders görevi” başlıklı 89. maddesinde “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil),…