İcra Hukuk Mahkemesi

Ek Ders Ücreti Haczi

Ek ders ücreti, aylık ders görevi dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen ücret olarak tanımlanabilir. Yasal Düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun “Ders görevi” başlıklı 89. maddesinde “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil),…

Haciz Müzekkeresi İle Haciz İhbarnamesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Haciz müzekkeresi ile haciz ihbarnamesi arasında talep ediliş şekli ve sorumluluk açısından birçok farklılık bulunmaktadır. Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki alacakları taşınır niteliğinde olduğundan, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı, İcra ve İflas Kanunu’nun 78. ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü kişiye yazılacak bir…