Genel

Mirasın Hükmen Reddi Davası İle Miras Bırakanın Borçlarından Kurtulmak

Mirasın hükmen reddi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 605. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirasın Hükmen Reddi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir? Mirasın…

Tahliye Taahhüdü Veren Kiracının Evden Çıkarılması

Tahliye taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olup uygulamada tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılmaktadır. TBK’nin 352. maddesinin 1. fıkrası ise “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği…

Belediyeye Ait Taşınmazın Tahliyesi İçin Mülki Amir Kararı Gerekir

Belediyeye ait taşınmazın kiraya verildikten sonra kiracının tahliyesi işlemleri mülki amirin kararı ile olmaktadır. Ancak günümüzde belediye encümeninin almış olduğu karar neticesinde tahliye işlemlerine başlandığı durumlara da rastlanılmaktadır. Yasal Düzenlemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 75. maddesinde “İşgal edilen taşınmaz…