Asliye Ceza Mahkemesi

Anonim Hesaba Hakaret Etmek Suç Oluşturur Mu?

Anonim hesaba hakaret etmek konusundan önce hakaret suçunun yasal düzenlemesine değinmekte fayda bulunmaktadır. Hakaret Suçunun Yasal Düzenlemesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125’inci maddesinde hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre; Madde 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide…

Yavşak Kelimesi Hakaret Midir?

Yavşak kelimesinin sözlük anlamı “bit yavrusu” veya “geveze, yılışık kimse” şeklindedir. Ancak günümüzde yavşak kelimesi muhatabın şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla kullanılan bir hakaret ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Hakaret Suçu İle İlgili Yasal Düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125.…