Borç Bildirim Belgesine İtiraz Dilekçesi

Borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi yazılırken dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu yazımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ölüm aylığı veya yetim aylığı alan hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler için gönderilen borç bildirim belgesine nasıl itiraz edilebileceği ve bu itirazın sonuçları ele alınacaktır.

Borç Bildirim Belgesinin Yasal Düzenlemesi

5510 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince ölüm aylığı veya yetim aylığı alan hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler için Borç Bildirim Belgesi gönderileceği düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “Fazla veya yersiz ödemelerin tebliği” başlıklı 11’inci maddesi şu şekildedir:

(1) Fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan alacaklar, merkezde ilgili birimlerce, taşrada ise sosyal güvenlik kurumu il müdürlüklerince düzenlenen Borç Bildirim Belgesi (Ek-5) ile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilir.

Borç Bildirim Belgesine İtiraz Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen borç bildirim belgesi içeriğinde itiraz süresi ve nereye itiraz edilmesi gerektiğinin belirtilmesi lazımdır. Bu sebeple borç bildirim belgesi elinize ulaşır ulaşmaz itiraz merciine itiraz süresi içerisinde dilekçenizi vermeniz gerekmektedir. Şayet süreci bir avukat aracılığıyla takip etmek isterseniz de mümkün olan en kısa zamanda bir avukata danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Borç Bildirim Belgesine İtiraz Dilekçesi

Borç bildirim belgesinde “İtiraz Merci” yer alan başvurulacak makamın ismi itiraz dilekçenizin başlığını oluşturmalıdır. Örneğin, “Adana Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne” gibi.

Adana Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından aleyhime … sayılı Borç Bildirim Belgesi düzenlenmiştir. Anılan belgede, yetim aylığı almakta iken boşandığım eşimle fiilen birlikte yaşadığımın tespit edildiği ve bu sebeple de aleyhime borç çıkarıldığı ifade edilmiştir.

(Buraya itiraz sebeplerinizi yazabilirsiniz.)

Bu sebeple yukarıda anılan borç bildirim belgesinde yer alan borcun tamamına, faizine ve diğer tüm ferilerine itiraz ederim.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir