Avukat Barış Selçuk Şahin

Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şerhi Bulunmayan Taşınmaza Haciz

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi şerhi bulunmadığı bir sırada taşınmaz üzere icra dairesi tarafından konulan hacizler geçerlidir ve kaldırılmaz. Taşınmaz Haczinin Yasal Dayanağı 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 91 inci maddesi gereğince icra müdürlüğü taşınmazın haczedildiğini, haczin ne miktar alacak için…

Dul ve Yetim Aylığım Kesildi Ne Yapmalıyım?

Dul ve yetim aylığı, babası vefat eden ve evli olmayan kız çocuklarına babalarının tabi olduğu sigorta kolundan verilen yardımdır. Dul ve yetim aylığı yerine kimi zaman ölüm aylığı kimi zaman da sadece yetim aylığı ibareleri kullanılmaktadır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir…