Avukat Barış Selçuk Şahin

Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Ek Ders Ücreti Haczi

Ek ders ücreti, aylık ders görevi dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen ücret olarak tanımlanabilir. Yasal Düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun “Ders görevi” başlıklı 89. maddesinde “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil),…

Mirasın Hükmen Reddi Davası İle Miras Bırakanın Borçlarından Kurtulmak

Mirasın hükmen reddi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 605. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre; ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Mirasın Hükmen Reddi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir? Mirasın…

Tahliye Taahhüdü Veren Kiracının Evden Çıkarılması

Tahliye taahhüdü, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu‘nun 352. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiş olup uygulamada tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılmaktadır. TBK’nin 352. maddesinin 1. fıkrası ise “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği…