Anonim Hesaba Hakaret Etmek Suç Oluşturur Mu?

Anonim hesaba hakaret etmek konusundan önce hakaret suçunun yasal düzenlemesine değinmekte fayda bulunmaktadır.

Hakaret Suçunun Yasal Düzenlemesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125’inci maddesinde hakaret suçu düzenlenmiştir. Buna göre;

Madde 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin devamındaki fıkralarda ve 125’inci maddenin devamında hakaret suçu ile ilgili diğer düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak biz bu yazımızda hakaret suçundan ziyada anonim hesaba hakaret etmenin hakaret suçunu oluşturup oluşturmayacağından bahsedeceğiz.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki anonim hesaba hakaret etmek ile anonim hesaptan hakaret etmek arasında fark bulunmaktadır. Bu sebeple öncelikle bu hususa değinmek gerekir.

Anonim Hesaptan Başkasına Hakaret Etmek

Bu durumda sizin bir anonim hesap kullanıcısı olduğunuzu ve sosyal medya hesabınızda kimliğinizi gizlediğinizi farz edelim.

Anonim bir şekilde, sosyal medyada yer alan başka bir kullanıcıya hakaret etmeniz durumunda bu fiil hakaret suçunu oluşturacaktır. Her ne kadar sizin kimliğiniz belirli olmasa da hakaret edilen kişinin kimliği belirlidir ve bu kişinin onur, şeref ve saygınlığına bir saldırıya uğramıştır.

Bu durumda kolluk kuvvetleri aracılığıyla hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını yapan şahsın gerçek kimliğinin tespit edilerek soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir.

Anonim Hesaba Hakaret Etmek

Yukarıda Türk Ceza Kanununun 125’inci maddesinde düzenlenen hakaret suçuna değinmiştik. Söz konusu maddenin gerekçesinde ise şu cümlelere yer verilmektedir:

Dikkat edilmelidir ki; davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Hakaret suçu, kişi muhatap alınarak işlenebilir.

Madde gerekçesinden de anlaşılacağı üzere hakaret fiilinin belirli bir kişiye yönelmiş olması ve o kişinin hedef alındığının tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Ancak sosyal medya üzerinden gerçek veya anonim bir hesap sahibi olarak sosyal medya üzerindeki başka bir anonim hesaba hakaret etmeniz durumunda kanaatimizce bu durumda matuf olma yani bir şeye yöneltilme şartı gerçekleşmeyeceği için hakaret suçu oluşmayacaktır.

Aynı zamanda hakaret edilen anonim hesap sahibinin kim olduğu tespit edilemediği için bu kişinin muhatap alındığından bahsedilemeyeceği için yine madde gerekçesinde belirtilen muhatap alınarak işlenme şartının gerçekleşmemesinden kaynaklı hakaret suçunun oluşmayacağı kanaatindeyiz.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki sosyal medya üzerinden işlenen suçlar mevzuatımızda yeni yeni düzenleme imkanı bulmaktadır. Bu sebeple de her somut olay kendi özelinde değerlendirilmelidir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde henüz ifade alma işleminiz gerçekleşmeden önce bir avukat aracılığıyla durumu değerlendirmenizde fayda bulunmaktadır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

5 Yorum

  1. Ben instagramda yorum atarken benim yorumuma laf atan profil fotosunda anime fotosu olan isimsiz veletler oluyor,onlara ana avrat sövüyorum ve rahatlıyorum,bi şey olur mu

  2. Merhaba internet üzerinde bir forumda anonim biri tarafından bana ağır bir şekilde küfür edildi. Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum fakat ikimiz de anonimiz. Bir sonuç çıkar mı

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir