2023 Yılında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık ücreti, avukatın dava, iş ve işlemler sonucunda hukuki yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.

Avukatlık ücreti taraflar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak bu serbestliğin de bazı sınırları vardır. Bu sınırlar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve her sene Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmektedir.

Avukatlık Ücretinde Asgari Alınması Gereken Ücret Örnekleri

23.09.2023 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince alınması gereken asgari ücretleri gösterir tabloya ulaşmak için tıklayınız. Bu tablo üzerinden birkaç örnek vererek avukatlık ücreti konusunda daha detaylı bir açıklama yapalım.

Boşanma davasının görüldüğü aile mahkemeleri için Tarife’nin ikinci kısım ikinci bölümünde “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için” yazılı kısım üzerinden avukatlık ücreti belirlenecektir. Yani bu yazının paylaşıldığı 08.10.2023 tarihi itibariyle bir boşanma davası için avukatın almak zorunda olduğu asgari ücret 17.900 TL‘dir.

Para alacağı için başlatılan 50.000 TL’lik bir icra takibi için Tarife’nin üçüncü kısmında “İlk 200.000,00 TL için %16” yazılı kısım üzerinden avukatlık ücreti belirlenecektir. Yani bu yazının paylaşıldığı 08.10.2023 tarihi itibariyle 50.000 TL’lik bir icra takibi için avukatın almak zorunda olduğu asgari ücret 8.000 TL‘dir. (50.000 * 16 / 100 = 8.000)

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası için Tarife’nin ikinci kısım birinci bölümünde “Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için” yazılı kısım üzerinden avukatlık ücreti belirlenecektir. Yani bu yazının paylaşıldığı 08.10.2023 tarihi itibariyle bir ortaklığın giderilmesi davası için avukatın almak zorunda olduğu asgari ücreti 17.400 TL‘dir.

Avukatlık Ücretinde Tavan Bir Değer Var Mıdır?

Evet, vardır. Avukatlık Kanununun 164. maddesinin (2) numaralı fıkrasında “Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.” şeklinde belirtilmek suretiyle avukatlık ücretinin dava değerinin ya da hükmolunacak şeyin değerinin %25’inden fazla olamayacağı ifade edilmiştir.

Örneğin, yukarıda asgari avukatlık ücreti için vermiş olduğumuz 50.000 TL’lik icra takibini ele alalım. 50.000 TL’lik icra takibi için avukatın asgari 8.000 TL avukatlık ücreti alması gerektiğinden bahsetmiştik. Belirtmiş olduğumuz Avukatlık Kanununun 164. maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki düzenleme gereğince 50.000 TL’lik bir icra takibi için avukatın talep edebileceği en yüksek ücret 12.500 TL‘dir. (50.000 * 25 / 100 = 12.500)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Altında Avukatlık Ücreti Kararlaştırılabilir Mi?

Mevzuatımızda yer alan sözleşme serbestisi gereğince taraflar aksine bir düzenleme bulunmadıkça sözleşme içeriğini serbestçe kararlaştırabilirler. Buna göre avukatlık ücret sözleşmesinde yer alan avukatlık ücreti de serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan avukatlık ücretinin yukarıda bahsetmiş olduğumuz Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı ücretten az olması durumunda avukatın disiplin sorumluluğu doğabilecektir. Her ne kadar asgari tarife altında kararlaştırılan ücret sözleşmenin tarafları için bağlayıcı olabilecek ise de aynı zamanda avukatın disiplin sorumluluğuna da sebebiyet verebileceğinden bu hususa dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Avukatlık ücreti konusunda ya da avukatlık ücret sözleşmesi konusunda bilgi almak istediğiniz bir husus olması halinde web sitemizde yer alan iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilir ya da İletişim sayfamız üzerinden bizlere mesaj gönderebilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Bir Yorum

 1. Paylı mülkiyet davası satış yoluyla taksim kararı verildi.
  Ben davalı tarafım.
  Avukatlık vekalet ücreti 8.900 TL neden benim üzerime yıkılıyor. Ortak sonuç doğuran bir dava değil mi bu özü itibariyle? Niçin davalı tarafa yükleniyor Avukat vekalet ücreti.
  Satışta da sadece bizden mi kesilecek avukatın payı?
  Tebligat geldi.
  İtiraz edebilir miyim?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir